3404638
İletişim danışmanlığı; kurum ya da markanızın algılanan değerlerinin doğru ifade edilmesi ve yayılması yoluyla ilgili hedef kitlelerde beklenen düşünce ve davranış değişikliğini yönetebilmek amacıyla başvuracağınız bir rehberdir. Uygulama hizmetlerimizle iletişim projeleri geliştirir, stratejimizi uygulamaya koyarız. İş hedeflerinize odaklı stratejiler geliştirir, bu doğrultuda tüm iletişim süreçlerinizi entegre bir şekilde yönetebiliriz. Marka değerinizi ve rekabet gücünüzü artırmak adına iletişim danışmanlığı ve uygulama hizmetlerimizden bir kaldıraç olarak yararlanabilirsiniz.

Şirketlerin iletişim hedefleri doğrultusunda medya stratejisi ve planı hazırlıyor; medyayla ilişkileri geliştirmeye, haber değeri taşıyan konular üreterek yansıma elde etmeye, medyayla iletişimi sürekli, düzenli ve sağlıklı kılmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Medya eğitimleriyle şirket sözcülerini destekliyoruz. İşimizin ayrılmaz bir parçası olarak medya takibi ve raporlama yapıyoruz.

Kurumsal itibarı omuzlayan bir hizmet olan kurumsal iletişim hizmeti kapsamında, ürünlerden/hizmetlerden bağımsız olarak kurumun ticari, sosyal ve sektörel itibarını yönetmek üzere iletişim çalışmaları yürütüyoruz. Kurumsal algı ve itibara hizmet eden iletişim stratejileri planlıyor, uyguluyor ve raporluyoruz.

Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin bilinirliğini sağlayan ve satışı destekleyen stratejiler geliştiriyor, doğru mecralarda, doğru zamanda, doğru söylemlerle aktarılmasını sağlıyoruz. Ürün ve hizmetlerin tüketiciler tarafından pozitif değerlerle anılmasını tesis ediyoruz.

Çalışanların şirkete olan bağlılıklarını ve birbirleriyle ilişkilerini güçlendiren, çalışırken keyif almalarını sağlayan, yenilikçilik ve yaratıcılığı özendiren, ortak kültür ve değerlerin paylaşıldığı örgüt iklimini tesis eden çalışmalar yürütüyoruz. Böylelikle çalışan sadakatinin, verimliliğinin, çalışan markası değerinin artırılması ve çalışanların şirketleriyle ilgili olumlu mesaj taşıyıcı haline gelmesi mümkün oluyor.

Şirket liderlerinin oluşturduğu algının, şirketin kurumsal algı ve itibarına katkısının yüzde 90’ın üzerinde olduğu biliniyor. Lider iletişimi çalışmalarımız kapsamında, şirket sözcülerinin kişisel yetenekleri, ilgi alanları ve özellikleriyle tanınması, takdir görmesi ve sempati duyulmasını sağlamak üzere bir strateji ve buna bağlı hareket planı belirliyor ve uyguluyoruz.

Krizlerin hiç bitmediği bu çağda, onlara hazırlıklı olmanın yolu da kriz iletişimi yönetiminden geçiyor. Olası krizleri öngörerek gerekli önlemleri alıyor, önceden hazırladığımız kriz iletişimi planlarını hızla uygulayarak kurumsal itibarınızı güvence altına alıyoruz.

Kurum içi ve dışındaki hedef kitlelere ulaşmanın etkili ve prestijli bir yolu olan kurumsal yayıncılık alanında kuruma özel basılı, dijital ve görsel mecralar oluşturuyoruz. Kurum ile hedef kitleleri arasında etkili bir iletişim köprüsü tesis ediyor, ortak paydada buluşmalarına yardımcı oluyor, iletişim çalışmalarını görünür kılıyoruz.

Geleceği gören birkaç kişiden biri olan Bill Gates’in çeyrek asır önce söylediği söz hala geçerli: İçerik kraldır! İnternet siteleriniz, konuşma metinleriniz, sunumlarınız, teklifleriniz, faaliyet raporlarınız, kitapçıklarınız, başarı öyküleriniz, ürün/hizmet vaatleriniz, reklamlarınız, etkinlikleriniz, bültenleriniz ve dahası için bağırmayıp konuşan kral içerikler üretiyoruz!

Şirketlerin kültür ve değerleriyle uyumlu, samimi, inandırıcı, sürdürülebilir, kalkınma ve gelişmişliğe etkisi ölçümlenebilir kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor, uyguluyor ve titizlikle iletişimini yapıyoruz. Böylelikle müşteri sadakatini pekiştiriyor, markaya ruh katıyor, çalışanların ve iş ortaklarının kurumun saygınlığından pay almasını sağlıyor, olası krizleri daha kolay atlatmanın önünü açıyoruz.